“Cái gì có nhiều quá tốt quá, thì sợ sẽ nhanh mất, giống như một dòng chảy chảy qua đám cỏ xanh, thoáng chốc hoa tàn, chim bay, sông cạn…
Vì hạnh phúc quá, nên càng thấy sợ nỗi khổ đau.”
- Hoa nở giữa tháng năm cô đơn | Sênh Ly

Cái gì có nhiều quá tốt quá, thì sợ sẽ nhanh mất, giống như một dòng chảy chảy qua đám cỏ xanh, thoáng chốc hoa tàn, chim bay, sông cạn…

Vì hạnh phúc quá, nên càng thấy sợ nỗi khổ đau.”

Hoa nở giữa tháng năm cô đơn | Sênh Ly