“Chưa đủ nhớ để gọi là yêuChưa đủ quên để thành xa lạAnh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngãNghiêng bên này lại chống chếnh bên kia.Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuyaDịu dàng quá lời thì thầm của gióNgủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏBiết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh.Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chànhQuên với nhớ lắc lư nhịp sóngAnh là gì giữa bốn bề vang vọngEm nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên …”
- Giữa hai chiều quên nhớ | Bùi Sim Sim

Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia.

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh.

Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên …

Giữa hai chiều quên nhớ | Bùi Sim Sim